Nowości wydawnicze


KS. AUGUST HLOND NA GÓRNYM ŚLĄSKU 1922-–1926
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU - NR4

Listy pasterskie - odezwy - przemówienia.
W zbiorze, który prezentujemy czytelnikom, znajdują się wszystkie rozproszone dokumenty z okresu "katowickiego": listopad 1922 roku – czerwiec 1926 roku, a mianowicie: listy pasterskie, odezwy, przemówienia, słowa w dyskusji. Kwerendzie poddano, poza „Gościem Niedzielnym”, codzienne gazety śląskie z lat 1922–1924 zainteresowane sprawami kościelnym, takie jak: „Gazeta Ludowa”, „Goniec Śląski”, „Górnoślązak”, „Katolik”.

August Hlond (1881 - 1948), urodził się na pograniczu Brzęczkowic i Mysłowic. W dwunastym roku życia wraz ze starszym bratem wyjechał do ośrodka salezjanów w Turynie. 3 X 1897 roku złożył śluby zakonne w zgromadzeniu księży salezjanów. 10 VII 1900 roku obronił pracę doktorską z filozofii na Gregorianum. Po powrocie do Polski pracował początkowo jako nauczyciel i wychowawca młodzieży, dyrygent chóru i sekretarz dyrektora zakładu w salezjańskiego w Oświęcimiu. 23 IX 1905 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach objął stanowisko kapelana w zakładzie Lubomirskiego w Krakowie, następnie uzupełniał studia z zakresu literatury polskiej na Uniwersytecie w Krakowie i we Lwowie. Przeniesiony, przez dwa lata kierował placówką salezjańską w Przemyślu. Od 1919 roku był prowincjałem inspektorii salezjańskiej obejmującej Austrię, Węgry i Niemcy. 7 XI 1922 roku papież Pius XI wręczył ks. Hlondowi nominacje na administratora apostolskiego dla tej części Górnego Śląska, która przypadła Polsce. W niespełna cztery lata później został arcybiskupem poznańskim i gnieźnieńskim –prymasem Polski.

Redakcja: ks. Jerzy Myszor
ISBN: 978-83-63757-34-2
Ilość stron: 127
Oprawa: miękka
Format: 165x240
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:
 
KSIĘGI METRYKALNE W ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNYM W KATOWICACH. PRZEWODNIK PO ZESPOLE
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU - NR3

W zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach księgi metrykalne zajmują szczególne miejsce. Skala zainteresowania genealogią oraz szerokie spektrum użytkowników, pragnących uzyskać nie tylko dostęp do ksiąg metrykalnych, ale także rozbudowane o nich informacje, stawiają przed pracownikami Archiwum nowe zadania. Ma im podołać oddawana do rąk użytkownika publikacja w postaci informatora. (Ze Wstępu Halina Dudała).

Wydanie przewodnika lub informatora po księgach metrykalnych jest przedsięwzięciem słusznym, oczekiwanym przez użytkowników i ułatwiającym im poszukiwanie źródeł. Autorzy zadbali o opracowanie i dołączenie do wydawnictwa syntetycznych informacji wspomagających owo wyszukiwanie: indeksów, mapy, wstępu. Podobnych publikacji ukazuje się tak mało i nic nie zapowiada, aby ta sytuacja miała się zmienić w najbliższym czasie. Dlatego Autorom należy się wielkie uznanie za podjęcie tego wyzwania. (rec. prof. Halina Robótka).


Opracowanie: Halina Dudała, Wojciech Schäffer
Redaktor serii: ks. Jerzy Myszor
ISBN: 978-83-63757-32-8
Ilość stron: 334
Oprawa: miękka
Format: 165x240
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:
BŁOGOSŁAWIONY EMIL SZRAMEK. MĘCZENNIK
KSIĄŻKA OTWIERA SERIĘ: ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU - NR 1

Książka zawiera publikację dokumentów, wspomnień listów obozowych związanych z męczeństwem ks. Emila Szramka – wyniesionego na ołtarze w 1999 roku. Historyk znajdzie tu krytyczne wydanie licznych dokumentów z ostatniego etapu życia proboszcza parafii Mariackiej w Katowicach. Do najważniejszych dokumentów należą listy obozowe, krytycznie wydane, opatrzone komentarzem i wyjaśniające okoliczności napisania listu a zwłaszcza identyfikacją najbliższych ks. Szramkowi osób.

Znajdziemy tu również wybór wspomnień, relacji, drobnych zapisków, ludzi, którzy byli blisko ks.Szramka zarówno w Katowicach, ale i potem – na ostatniej drodze życia –w obozie w Dachau. Lektura dokumentów pozwala na zbudowanie obrazu kapłana, Polaka, męczennika, niezłomnego świadka wiary umęczonego, ale i Zmartwychwstałego Chrystusa.Redakcja: ks. Jerzy Myszor
ISBN: 978-83-63757-29-8
Ilość stron: 214
Oprawa: miękka
Format: 165x240
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:
BADAJCIE DUCHY CZY SĄ Z BOGA. ROZEZNAWANIE DUCHOWE JAKO CHARYZMAT (CD)

Duch Święty od samego początku wzbudzał w Kościele tak zwany charyzmat rozeznawania. Był on obecny zarówno w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, jak i później, przez wieki, z różną intensywnością objawiał się w poszczególnych etapach dziejów Kościoła. Dziś charyzmat rozeznawania duchowego może być cennym narzędziem posługi we wspólnotach i grupach modlitewnych, służąc dobru Kościoła i zbudowaniu jego wiernych.
Jak się objawia? Jak dobrze nim posługiwać i jak umiejętnie wykorzystać go na chwałę Bożą, unikając zagrożeń płynących z ludzkiej pychy i nieodpowiedzialności? O tym własnie traktuje niniejsza konferencja.
Zapis na żywo.
Zarejestrowano w trakcie sesji "Rozpoznawanie duchów".


Aleksander Bańka - dr filozofii, politolog, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Autor książek i artykułów poświęconych filozofii i duchowości chrześcijańskiej. Członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej, świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. Związany ze Stowarzyszeniem Diakonia Ruchu Światło-Życie. Prywatnie mąż i ojciec.

Aleksander Bańka
ISBN: 978-83-63757-31-1
Nośnik: płyta CD audio
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:
ROZEZNAWANIE DUCHOWE POWOŁANIEM KAŻDEGO CHRZEŚCIJANINA (CD MP3)

Rozeznawanie duchowe jest podstawą życia duchowego każdego człowieka wierzącego; stanowi owoc autentycznej, osobowej relacji z żywym Bogiem - troski człowieka o szukanie i pełnienie w swoim życiu Jego woli. Żeby jednak właściwie rozeznawać, trzeba poznać prawdę o sobie samym i swoim miejscu w świecie.
Jak szukać i umiejętnie rozeznawać w swoim życiu Bożą wolę, wykorzystując nie tylko naturalne predyspozycje osobowościowe, ale także całe nadprzyrodzone dobro, które kryje się w duchowym skarbcu Kościoła? I wreszcie, jak współpracować z Bożą łaską, aby umiejętność duchowego rozeznawania stała się rzeczywistym stylem życia uczniów Chrystusa? O tym własnie traktuje niniejsza konferencja.
Zapis na żywo.
Zarejestrowano w trakcie sesji "Rozpoznawanie duchów".

ks. Krzysztof Matuszewski - mgr teologii, wikariusz parafii bł. Karoliny w Tychach, katecheta. Od 2009 roku Opiekun Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. Moderator rejonowy Ruchu Światło-Życie. Związany również z Kręgiem Miłosierdzia Wspólnoty Sióstr Służebnic Miłosierdzia Bożego z Rybna oraz z ruchem Focolare.

ks. Krzysztof Matuszewski
ISBN: 978-83-63757-30-4
Nośnik: płyta CD w formacie MP3
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:
 
MODLITWY - OKRUSZKI
ZEBRANE PRZEZ TIMA GUENARD'A.

DLACZEGO ZGODZIŁEM SIĘ POZBIERAĆ TE OKRUSZKI?
W mojej zwykłej codzienności, przez przypadkowe spotkania z ludźmi lub lekturami, odkryłem, nie szukając, modlitwy ludzi znanych z ich wielkiej świętości, i nieznanych, świętych w przyszłości, którzy wspaniale odpowiedzieli na ukryte we mnie pytania.

Czasem, w niezwykłych momentach mego życia, małe znalezione modlitwy były jak prezenty. Dziękuję tym, którzy się uświęcają dyskutując bardzo mocno z Wielkim Szefem (Bogiem). Taka podarowana modlitwa jest czasem jak kładka pomiędzy niebem i ziemią. Spotkacie wśród nich modlitwy do Matki Bożej, które darzę szczególnym uczuciem, gdyż jestem nieskończenie poruszony owym „tak", które dała Aniołowi, po rozmowie z nim. Ona łączy wszystkie kobiety tej ziemi, które próbują mówić „tak" dając życie. Przecież my, żyjący, jesteśmy wszyscy dla naszych rodziców owocem owego „tak". Ona jednoczy także tych wszystkich, którzy nie mają dzieci, ale wydają potomstwo w inny sposób, towarzysząc w radosny sposób tym, których trzeba trzymać za rękę, aby żyli.

Znajdziecie w tej książeczce modlitwy za cierpienia tego świata o wielu twarzach i różnych strojach. Modlitwy nie liczone w latach, lub współczesne z okresu od dwóch do dziewięćdziesięciu dwóch lat. Modlitwy dotyczące rodziny są najliczniejsze. Z sercem dziecka opuszczonego i maltretowanego, mam jedną pewność: to, co pozwala rozkwitać jakiemuś krajowi, to nie tylko gospodarka, lecz rodziny, które się kochają, które sieją... Wśród zbiorów, są mi drogie modlitwy za zwierzęta, bo one i natura odgrywają bardzo ważną rolę w życiu ludzi zranionych. Zwierzęta i przyroda były moimi pierwszymi przyjaciółmi, moimi pieszczochami, dużo wcześniej zanim zostałem oswojony przez ludzi podobnych do mnie. Są tu modlitwy wierzących różnych religii. Mają inne słowa, ale tą samą intonację.
/Ze wstępu - Tim Guenard/

Tim Guenard
ISBN: 978-83-63757-24-3
Ilość stron: 82
Oprawa: miękka
Format: 125x220
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:
 
WALKA DUCHOWA W MAŁŻEŃSTWIE (CD MP3)
ŻYJESZ W MAŁŻEŃSTWIE? POSŁUCHAJ TYCH KONFERENCJI!

Rozpoznawanie rzeczywistości duchowych dokonuje się przez wiarę. Walka duchowa jest zakryta dla oczu. Toczy się zawsze tam, gdzie jest miłość - a więc i w małżeństwie. Zrozumienie i nazwanie tej płaszczyzny umożliwia rozwój w miłości - Bożej i małżeńskiej.
- REALIA POKUS
- WAGA SŁÓW
- PRAWDA O ZRANIENIACH
Te i inne poruszane tutaj tematy zdemaskują charakterystyczne pułapki w relacji małżeńskiej. Czy jednak niemoc i słabość okażą się porażką? NIE! Słuchacz poprowadzony zostanie w dość nieoczekiwany sposób wprost do Serca Boga Ojca. Zostanie zaproszony do EKSPIACJI, do przyprowadzania tam swojego współmałżonka...
Zapis na żywo.

ks. Jarosław Międzybrodzki - doktor teologii, wykładowca WTL UŚ, wieloletni moderator Ruchu Światło-Życie, proboszcz parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli.

ks. Jarosław Międzybrodzki
ISBN: 978-83-63757-28-1
Nośnik: płyta CD w formacie MP3
Czas nagrania: 03:39:00
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:
 
KAPŁAN JAKO DOBRY ŻOŁNIERZ CHRYSTUSA JEZUSA
KAPŁAN NIE JEST ŻOŁNIERZEM NA PRZEPUSTCE, NAJEMNIKIEM, ALE DUCHOWYM KOMANDOSEM.


W kontekście licznych ataków na Kościół, na kapłanów, ale równocześnie coraz większej świadomości potrzeby świętości życia, by wyzbyć się egoizmu i uczynić więcej miejsca Bogu, książka niesie szczególne światło prawdy. Zachęca by być BOŻYM KOMANDOSEM. Zebrane cytaty maja pomóc w codziennej pracy osobistej i narzucenia sobie wojskowej dyscypliny.


Ks. Janusz Wilk - ur. w 1973 roku, kapłan Archidiecezji Katowickiej. Był redaktorem wydania Jan Paweł II Przyjaciel Boga (2006), jest autorem książek: „Teologia kontaktu” na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16 (2006), Die Hoffnung des Evangeliums (2007), Kto wierzy, nigdy nie jest sam (2007, 20132), Paolo. Una vita per il Vangelo (2009), Wierzyć Bogu (2011), Pytania z drogi życia (2011) oraz przekładu z języka włoskiego Msza święta - stracona godzina? (2010).


ks. Janusz Wilk
ISBN: 978-83-63757-22-9
Ilość stron: 86
Oprawa: miękka
Format: 125x195
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:FARYZEIZM NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIE POBOŻNYCH (CD MP3)

Proponujemy rekolekcje, które w zaskakujący sposób prowokują do zrewidowania swojej relacji z Bogiem. Otwierają słuchacza na drogę wyzwolenia ze spełniania obowiązków wiary, z "bycia w porządku", z zasługiwania na niebo... ze wszystkiego, co składa się na faryzeizm, tak dosadnie krytykowany przez Jezusa. Przychodzenie do Boga bez rzeczywistego pragnienia, a jedynie dla wypełnienia pobożnych praktyk jest ukazane jako realne zagrożenie dla życia duchowego.
„"...bo dzieci Królestwa trwają w miłości" - usłyszymy.
Rekolekcje te zmierzają do jednego: do rzeczywistego spotkania z Jezusem, które płynie z pragnienia i z miłości.
Zapis na żywo.
ks. Jarosław Międzybrodzki - doktor teologii, wykładowca WTL UŚ, wieloletni moderator Ruchu Światło-Życie, proboszcz parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli.

ks. Jarosław Międzybrodzki
ISBN: 978-83-63757-26-7
Nośnik: płyta CD w formacie MP3
Czas nagrania: 05:45:33
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:
 
UMACNIAĆ SŁOWEM. HOMILIE ŚLUBNE

Niniejsza publikacja jest kolejną z cyklu pomocy kaznodziejskich wydawanych przez Wydawnictwo EMMANUEL.
Zamieszczone w niniejszej publikacji teksty mają służyć przede wszystkim kaznodziejom-homilistom jako pomoc w głoszeniu słowa Bożego. Homilia jest niezbędnym elementem liturgii zawierania sakramentu małżeństwa. Źródłem dla homilii w liturgii sakramentu małżeństwa są teksty święte, a więc czytania biblijne oraz teksty i obrzędy (znaki) liturgiczne oraz okoliczności jej wygłoszenia. Treść homilii powinna stanowić refleksję nad wybranymi tekstami biblijnymi oraz uwzględniać teksty modlitw, gesty i czynności liturgiczne.

Wśród różnych możliwości ujęcia tematu homilii głoszonej w czasie sprawowania sakramentu małżeństwa można wskazać na te, które dzisiaj wydają się być szczególnie aktualne: „Małżeństwo jako droga do realizacji Bożego podobieństwa”, „Małżeństwo jako charyzmat i sakrament”, „Duchowość małżeńska”...
/fragment Wprowadzenia/

ks. dr hab. Leszek Szewczyk (opracowanie)
ISBN: 978-83-63757-16-8
Ilość stron:384
Oprawa: miękka
Format: 145x205
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:
 


KOŚCIÓŁ A CHARYZMATY. TEORIA, PRAKTYKA, KONTROWERSJE

Wszelki zamęt w Kościele, który niejednokrotnie wytykają tak zwanym charyzmatykom sceptyczni wobec darów epifanijnych wierzący, powodowany jest nie naturą owych darów, ale nieodpowiedzialnością osób nimi obdarowanych; ów zamęt, rozbicia a nawet zgorszenia pojawiają się zazwyczaj wtedy, gdy posługa charyzmatyczna zostaje oderwana od tego właśnie fundamentalnego kontekstu, w którym powinna być osadzona: od służby prawdzie o realnej obecności Jezusa w słowie, w sakramencie i w modlitwie, a zatem - w tym, co stanowi samo serce duchowej i liturgicznej tradycji Kościoła. Tak oderwane, charyzmaty stają się niebezpiecznymi narzędziami, angażowanymi w służbie realizacji ludzkiej małostkowości i nieuporządkowanych ambicji; więcej w nich wtedy psychologicznego mirażu i płytkiej emocjonalności niż autentycznego działania Ducha Świętego.

Jak zatem bezpiecznie i w sposób uporządkowany korzystać z charyzmatów?
Jak związać je z samym sercem najgłębszej tradycji Kościoła?
Jaką rolę pełnią one w indywidualnym doświadczeniu duchowym i jak praktycznie posługiwać nimi we wspólnocie?
Odpowiedź na te i inne pytania przynosi właśnie ta książka. /Aleksander Bańka/

Grzegorz Strzelczyk - prezbiter Archidiecezji katowickiej, doktor teologii (dogmatyka), studiował w Katowicach, Lugano (Szwajcaria) i w Rzymie (Uniwersytet Gregoriański). W latach 2004-2012 pracownik Wydziału Teologicznego UŚ, obecnie sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

ks. Grzegorz Strzelczyk
ISBN: 978-83-63757-13-7
Ilość stron: 96
Oprawa: miękka
Format: 110x180
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:
 
REKOLEKCJE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN (CD MP3)

„
Nie dajcie się zwariować. Bądź normalnym chłopem, bądź normalną kobietą...”
Macierzyństwo, ojcostwo, bycie mężczyzną, kobietą. Powołanie do służby w rodzinie. Konferencje o życiu codziennym, o budowaniu relacji w rodzinie, o budowaniu relacji z Jezusem. O uczciwości względem siebie. O byciu chrześcijaninem na co dzień.
Te i inne tematy znajdziemy w „Rekolekcjach dla kobiet i mężczyzn”, wygłoszonych w Wielkim Poście 2013 r.
Cz. 1. Rekolekcje dla kobiet - 42 min.
Cz. 2. Rekolekcje dla mężczyzn - 41 min.
Zapis na żywo.


ks. Jerzy Paliński - rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, pracował w Caritas Archidiecezji Katowickiej jako pomocnik dyrektora. W 2007 roku otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości.

ks. Jerzy Paliński
ISBN: 978-83-63757-15-1
Nośnik: płyta CD audio
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:
 
SPOTKAJ JEZUSA W EUCHARYSTII (CD)

Msza święta to czas, kiedy wielu z nas przysypia, przychodzi bo tak trzeba, chce się spotkać z Bogiem, ale Go nie widzi i nie słyszy. Te rekolekcje to zachęta do nowego spojrzenia i zanurzenia się w tajemnicy Eucharystii. Ks. Jerzy Paliński zachęca do życia w nadziei płynącej z Liturgii. Omawiając poszczególne części Mszy świętej daje świadectwo żywego Jezusa, namacalnego Boga. Pokazuje, na własnym przykładzie, że w Eucharystii można się zakochać i odkryć na nowo ten najpiękniejszy dar, jaki nam daje Jezus w tym sakramencie.
Zapis na żywo.

ks. Jerzy Paliński - rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, pracował w Caritas Archidiecezji Katowickiej jako pomocnik dyrektora. W 2007 roku otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości.


ks. Jerzy Paliński
ISBN: 978-83-63757-14-4
Nośnik: płyta CD w formacie MP3
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:
 
SZCZĘŚLIWI W SERCU OJCA (CD MP3)

O potrzebie prawdziwego ojcostwa i macierzyństwa
Serce Boga to najwspanialsze miejsce we wszechświecie. Serce Boga Ojca - znasz je?
Skoro jesteśmy dziećmi, pragniemy doświadczyć bliskości Ojca. A On jest - na wyciągnięcie ręki, tuż przy twoim boku...
Może jest to czas, aby poznać Go bliżej... Odbądź z nami wyprawę w głąb Serca Twojego Ojca...
Zapis na żywo.
Zarejestrowano w trakcie sesji szkoły modlitwy w Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej.
Ola i Iwo Scelinowie od ponad 16 lat małżonkowie, rodzice trzech synów; zafascynowani Słowem, które daje Życie; odkrywający w codzienności niezwykłą obecność i opiekę Boga, który przez nieprawdopodobne historie, nazywane przypadkami, wprowadza ich w głębię Swojej Tajemnicy.


Aleksandra i Iwo Scelina
ISBN: 978-83-63757-12-0
Nośnik: płyta CD w formacie MP3
Czas nagrania: 01:53:35
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:DAR JĘZYKÓW. DUCH ŚWIĘTY CZY...? (CD)


Jubilacja, glosolalia, czy dar mówienia obcymi językami? Wszystkie te trzy fenomeny, choć mają swe zakorzenienie w Biblii, traktowane sa przez wielu współczesnych chrześcijan z dużą dozą nieufności. Odnoszą się one bowiem w pewien sposób do sfery języka i ujawniają w modlitwie jako przedziwna, niezrozumiała mowa lub śpiew. Mowa ta kojarzona jest z tak zwanym darem języków. Przejawianie się tego daru jako zjawiska charyzmatycznego, na przykładzie biblijnych i historycznych faktów omawia ks. Piotr Kontny.

Zapis na żywo.

Zarejestrowano w trakcie sesji szkoły modlitwy w Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej.

ks. Piotr Kontny - mgr lic teologii, wikariusz parafii bł. Karoliny w Tychach, katecheta. Od 2012 roku Opiekun Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. Moderator rejonowy Ruchu Światło-Życie. Pomocniczy duszpasterz głuchych i niewidomych na terenie archidiecezji katowickiej. Związany z ruchem Focolare.

ks. Piotr Kontny
ISBN: 978-83-63757-07-6
Nośnik: płyta CD audio
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:

ŹRÓDŁA MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ (CD)

Niniejsza konferencja jest zachętą do praktykowania medytacji chrześcijańskiej, jako szczególnej formy doświadczenia duchowego. Ukazuje także jej uwarunkowania i specyficzny charakter, wyróżniający ją na tle innych praktyk duchowych. Autor dowodzi, że chrześcijańska medytacja jest niezbędnym elementem wewnętrznego rozwoju człowieka wierzącego. Prowadzi bowiem do żywego doświadczenia Boga, scala wewnętrznie i otwiera na działanie łaski Ducha Świętego.
Zapis na żywo.
Zarejestrowano w trakcie sesji szkoły modlitwy w Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej.
ks. Piotr Kontny - mgr lic teologii, wikariusz parafii bł. Karoliny w Tychach, katecheta. Od 2012 roku Opiekun Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. Moderator rejonowy Ruchu Światło-Życie. Pomocniczy duszpasterz głuchych i niewidomych na terenie archidiecezji katowickiej. Związany z ruchem Focolare.

ks. Piotr Kontny
ISBN: 978-83-63757-06-9
Nośnik: płyta CD audio
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:
 
MEDYTACJA CHRZEŚCIJAŃSKA - DROGA DO ZJEDNOCZENIA Z BOGIEM (CD)

Jaką rolę w drodze do Boga pełni chrześcijańska medytacja? W jaki sposób droga ta powinna przebiegać? Na czym polega medytacja i czym różni się od inych sposobów modlitwy, a także, jakie owoce w duchowym życiu chrześcijan może przynieść? Wreszcie, dlaczego bez przedłużonej modlitwy myślnej, jak często określa się chrześcijańską medytację, nie można marzyć o kontemplatywnym zjednoczeniu z Bogiem? – na te i inne pytania, związane z praktycznym przygotowaniem i przebiegiem medytacji odpowiada autor, ukazując jej miejsce i fundamentalną rolę, jaką odgrywa w chrześcijańskiej tradycji życia duchowego.
Zapis na żywo.
Zarejestrowano w trakcie sesji szkoły modlitwy w Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej.

Aleksander Bańka dr filozofii, politolog, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Autor książek i artykułów poświęconych filozofii i duchowości chrześcijańskiej. Członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej, świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. Związany ze Stowarzyszeniem Diakonia Ruchu Światło-Życie. Prywatnie mąż i ojciec.

Aleksander Bańka
ISBN: 978-83-63757-05-2
Nośnik: płyta CD audio
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:
 
ROZWINĄĆ SKRZYDŁA (CD MP3)

jeśli przeżywasz codzienność z lękiem...
jeśli nie jesteś pewny siebie...
jeśli chciałbyś żyć pełnią, ale nie wiesz jak to zrobić...
posłuchaj, może odnajdziesz fragment siebie, być może znajdziesz podpowiedź do poszukiwania odpowiedzi na pytania stawiane sobie każdego dnia...

Ks. dr Grzegorz Polok - adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, duszpasterz akademicki ośrodka „DA Zawodzie”.


ks. Grzegorz Polok
ISBN: 978-83-63757-03-8
Nośnik: płyta CD w formacie MP3
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:
 
JEDNOŚĆ MAŁŻEŃSKA A WYCHOWANIE DZIECI (CD-MP3)

Każde dziecko potrzebuje czterech „miłości”: mamy, taty, miłości małżeńskiej swoich rodziców oraz miłości Boga do człowieka. Miłość pomiędzy rodzicami jest dla dziecka szczególna, bardziej potrzebna od miłości matki czy ojca do niego. Ta wierna i stabilna miłość małżeńska rodziców daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, swoistego rodzaju fundament.
„Dziecko w rodzinie musi widzieć jak ojciec całuje matkę, jak mama przytula się do ojca. Wtedy rodzice dają dziecku szansę na prawidłowy rozwój i zbudowanie w przyszłości szczęśliwego związku z żoną czy mężem”.
"Jedność małżeńska a wychowanie dzieci" zarejestrowano w trakcie konferencji z cyklu „Kocham i wymagam”. Organizotorem konferencji jest Projekt Edukacyjny „Węgielek” www.wegielek.edu.pl
Zapis na żywo.

JACEK PULIKOWSKI autor wielu publikacji o tematyce rodzinnej, m.in. "Warto być ojcem", "Ewa czuje inaczej", "Wartość współżycia małżeńskiego". Mąż, ojciec trojga dzieci, wykładowca na Politechnice Poznańskiej.

Jacek Pulikowski
ISBN: 978-83-63757-02-1
Nośnik: płyta CD w formacie MP3
Wydawnictwo EMMANUEL
Katowice 2013
Kup teraz:
menu