Tanecznik

 

  

Tanecznik jest niewielką książeczką, spisem tańców, które powstały w ciągu kilku lat istnienia grupy a potem diakonii tańca Wspólnoty Emmanuel. Spisaliśmy również kilka tańców nieznanego autorstwa a tańczonych od dawna we wspólnotach i grupach modlitewnych (oznaczyliśmy je gwiazdką*). Są wśród nich tańce o różnym charakterze: modlitewne, do wykorzystania na świętowaniu wspólnoty, tańce integrujące grupę. Większość składa się z bardzo prostych gestów, którymi pełniej można wyrazić nasze uwielbienie. By tańczyć je nie potrzeba więc posiadać specjalnych umiejętności tanecznych. Najważniejsza jest chęć ofiarowania siebie w tańcu Bogu, który patrzy przede wszystkim na serce. Tańce powstawały w bardzo różnych okolicznościach: na rekolekcjach, podczas modlitwy tak indywidualnej jak wspólnotowej. Często powstawaniu tańca towarzyszyło Słowo Boże, myśl, którą ten ma wyrażać. Staraliśmy się to zaznaczyć przy opisie tańców. Często bywało tak, że Bóg najpierw wkładał w nasze serca pieśń, którą Go uwielbialiśmy, a potem uczył nas tańczyć do tej pieśni.

Chcieliśmy,aby tanecznikiem mógł się posługiwać każdy, stąd nie wprowadzaliśmy w nim szczególnego kodu zapisu kroków.

Książeczka ( obecnie są jej dwie części ) może być pomocą w przypomnieniu sobie tańców uczonych podczas spotkania z nami. Może też być cennym uzupełnieniem do płyty z zapisem filmowym naszych tańców.

Można ją kupić pod adresem:

-części pierwsza pt "I tańcząc śpiewać będą"

http://sklep.emmanuel.pl/i-tanczac-spiewac-beda-opis-tancow.html

-część druga pt "Przyjmij miłość mą"

http://sklep.emmanuel.pl/przyjmij-milosc-ma.html

 

lub podczas spotkań z nami