Kontakt

Odpowiedzialną za Diakonię Tańca jest:

Katarzyna Hornowska-Suchoń

tel. kom.: 605 306 937
e-mail: diakoniatanca@emmanuel.pl

Spotykamy się:

w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. ks.F. Blachnickiego, ul. Gawronów 20 Katowice-Brynów